Region Odry i Warty posiada jedyny w swoim rodzaju i niezwykle różnorodny krajobraz miejsc pamięci. Około 200 miejsc, położonych niedaleko Berlina, po obu stronach granicy polsko-niemieckiej, opowiada historię regionu ukształtowanego przez zakony rycerskie, pruską historię wojskową, rozwój rolnictwa i przemysłu, II Wojnę Światową, przesunięcie Polski na zachód, dyktaturę socjalistyczną, zimną wojnę, zjednoczenie Niemiec, powstanie Unii Europejskiej, przystąpienie Polski do UE oraz pokojowe sąsiedztwo, a także wymianę i współpracę polsko-niemiecką.

Uczenie się z różnych perspektyw, jak rozpoczęło się osadnictwo i powstanie regionu Odry i Warty. Jak region ten został ujarzmiony, przeżył rozkwit rolnictwa i przemysłu, przezwyciężył konflikty zbrojne i wojny. Jak region ten, jako prowincja wschodnioniemiecka (Brandenburgia i Marchia Graniczna Poznańskie-Prusy Zachodnie w Rzeszy Niemieckiej w 1937 r.), stawił czoła reżimowi nazistowskiemu i stał się największym polem bitewnym na ziemiach niemieckich w czasie II Wojny Światowej. Jak przesunięcie Polski na zachód rozdzieliło życie w regionie Odry i Warty wzdłuż nowej granicy, zmieniając układ ludności i kultury pamięci oraz tworząc barierę językową. Jak kształtowała się sowiecka okupacja i socjalistyczna dyktatura, a region wokół Berlina stał się linią demarkacyjną zimnej wojny. Jak Głasnost i Pierestrojka przebiły granice i ideologie oraz otworzyły drogę do wspólnej Europy. I jak mieszkańcy regionu przechodzili przez to wszystko – czy to jako urzędnicy, robotnicy czy rolnicy, artyści czy przemysłowcy, zwycięzcy czy przegrani, sprawcy czy ofiary.

Ponadto region oferuje urokliwy krajobraz naturalny nad rzekami Odrą i Wartą, które zbiegają się w dawnej twierdzy Kostrzyn (niem. Küstrin), w dzisiejszym Kostrzynie nad Odrą.

Odkryjcie Państwo fascynujący region Odry i Warty jako wieloperspektywiczny krajobraz pamięci z dużym obszarem na wspólną pamięć.

 

Żywe, transgraniczne dziedzictwo kulturowe o wspólnym znaczeniu z okresu przed rokiem 1933
ok. 85 miejsc pamięci

Powstawanie i rozwój obszarów osadnictwa, osuszenie Błot Odrzańskich Kotliny Freienwaldzkiej, osiągnięcia techniczne, przemysłowe i agronomiczne, modernizacja osi i węzłów transportowych, historia wojskowości, sztuka i kultura, znane osobistości, zakony rycerskie

Okres narodowego socjalizmu w latach 1933-1945, łącznie z okresem powojennym
ok. 60 miejsc pamięci

Zbrodnie i bezprawie, prześladowania, wywłaszczenia, ludobójstwo, zagłada Żydów, praca przymusowa, ruch oporu, działania wojenne, oblężenie i zniszczenie Kostrzyna, bitwa o Wzgórza Seelow; okres powojenny i nowy ład z przesunięciem granic Polski na zachód, wypędzenia i przymusowe migracje, prześladowania, pomijanie wspólnej historii

Odbudowa, rozwój i zbliżenie w pokojowym sąsiedztwie
ok. 50 miejsc pamięci

Odbudowa w pokojowym sąsiedztwie, dyktatura socjalistyczna, zimna wojna, przełom demokratyczny i zjednoczenie Niemiec, utworzenie Unii Europejskiej i akcesja Polski do UE, otwarte granice, powiązania gospodarcze i sąsiedztwo we wzajemnym szacunku i z obopólnymi korzyściami

Logo Signatur Farbe Kolor Slogan

Das Projekt wurde durch die Europäische Union gefördert (2018-2023).